HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Určím názov pre uloženú úlohu

background image

Určím názov pre uloženú úlohu

Ak chcete zmeniť predvolené meno uloženej úlohy, postupujte nasledovne:

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Job Storage (Ukladanie úloh).

4.

Zvoľte režim uloženia úlohy, ktorý chcete používať.

5.

Ak chcete automaticky vygenerovať meno úlohy spojené s uloženým dokumentom, v oblasti Job

Name (Názov úlohy) kliknite na možnosť Automaticky. Ovládač používa meno súboru

dokumentu, ak je dostupné. Ak dokument neobsahuje meno súboru, ovládač použije meno

softvérového programu alebo časovú pečiatku na vytvorenie názvu úlohy.

Ak chcete zadať meno úlohy, kliknite na položku Vlastná veľkosť a napíšte meno.

6.

V rozbaľovacom zozname If job name exists (Ak názov úlohy už existuje) vyberte

niektorú možnosť.

Zvolením možnosti Use Job Name + (1-99) (Použiť názov úlohy + (1-99)) pridáte

číslo na koniec existujúceho názvu.

Zvolením možnosti Replace Existing File (Nahradiť existujúci súbor) prepíšete úlohu

s rovnakým názvom.

SKWW

Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows

145