HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmením trvalo uloženú úlohu na súkromnú, aby každý, kto ju chce vytlačiť, musel zadať kód PIN

background image

Zmením trvalo uloženú úlohu na súkromnú, aby každý, kto ju chce vytlačiť, musel zadať kód
PIN

POZNÁMKA:

Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je v produkte nainštalovaný pevný disk.

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Job Storage (Ukladanie úloh).

4.

V oblasti Job Storage Mode (Režim ukladania úloh) kliknite na možnosť Stored Job

(Uložená úloha) alebo možnosť Personal Job (Osobná úloha).

5.

V oblasti Make Job Private (Vytvoriť súkromnú úlohu) kliknite na možnosť PIN to print

(PIN pre tlač) a zadajte 4-číselné osobné identifikačné číslo (PIN).

POZNÁMKA:

Ak chcete úlohu vytlačiť alebo ju vymazať, cez ovládací panel tlačiarne musíte

zadať kód PIN.