HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstránenie uloženej úlohy

background image

Odstránenie uloženej úlohy

Zariadenie po odoslaní uloženej úlohy do pamäte zariadenia prepíše všetky predchádzajúce úlohy s

rovnakým menom používateľa a názvom úlohy. Ak ešte nie je uložená úloha s rovnakým menom

používateľa a názvom úlohy a tlačiareň potrebuje viac voľného miesta, tlačiareň môže odstrániť iné

142

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

uložené úlohy, začínajúc od najstaršej. Počet úloh, ktoré možno uložiť, môžete zmeniť pomocou

ponuky Všeobecné nastavenia na ovládacom paneli tlačiarne.

Na vymazanie úlohy uloženej v pamäti zariadenia použite nasledujúci postup.

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte ponuku Načítanie úlohy z pamäte zariadenia.

3.

Vyberte meno používateľa a potom vyberte názov úlohy, prípadne možnosť Všetky úlohy (bez

čísla PIN) alebo Všetky úlohy (bez čísla PIN).

4.

Vyberte možnosť Odstrániť. Zariadenie vás vyzve na potvrdenie odstránenia.