HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vytvorenie uloženej úlohy v systéme Windows

background image

Vytvorenie uloženej úlohy v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

SKWW

Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows

141

background image

3.

Kliknite na kartu Job Storage (Ukladanie

úloh).

4.

Vyberte možnosť Job Storage Mode

(Režim ukladania úloh).