HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pridanie vodotlače k dokumentu v systéme Windows

background image

Pridanie vodotlače k dokumentu v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Effects (Efekty).

SKWW

Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows

135

background image

4.

Vodotlač vyberte v rozbaľovacom zozname Watermarks (Vodotlače).

Prípadne na pridanie nového vodoznaku do zoznamu kliknite na tlačidlo Edit (Upraviť).

Špecifikujte nastavenia pre vodotlač a potom kliknite na tlačidlo OK.

5.

Aby ste vytlačili vodotlač len na prvej strane, označte zaškrtávacie políčko First page only

(Len prvú stranu). V opačnom prípade sa vodotlač vytlačí na každej strane.