HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nastavenie zarovnania duplexnej tlače

background image

Nastavenie zarovnania duplexnej tlače

Pre dokumenty tlačené na obe strany papiera, ako napríklad brožúry, nastavte registráciu pre zásobník

pred tlačením, aby ste zaistili zarovnanie prednej a zadnej strany.

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

a. Správa

b. Všeobecné nastavenia

c.

Kvalita tlače

d. Registrácia obrazu

e. Nastaviť zásobník <X>

3.

Vyberte položku Vytlačiť testovaciu stránku a potom stlačte tlačidlo

OK

.

4.

Upravenie dokončite podľa pokynov na testovacej stránke.

146

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW