HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač na špeciálny papier, štítky alebo priehľadné fólie v systéme Windows

background image

Tlač na špeciálny papier, štítky alebo priehľadné fólie v systéme
Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

SKWW

Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows

129

background image

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

4.

V rozbaľovacom zozname Typ papiera

kliknite na možnosť Ďalšie....

130

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

5.

Rozbaľte zoznam možností Typ:.

6.

Rozbaľte kategóriu typov papiera, ktorá

najlepšie popisuje váš papier.

POZNÁMKA:

Štítky a priehľadné fólie sa

nachádzajú v zozname možností Other

(Ostatné).

7.

Zvoľte možnosť pre používaný typ papiera a

kliknite na tlačidlo OK.

SKWW

Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows

131