HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows

background image

Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme
Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

SKWW

Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows

127

background image

4.

V rozbaľovacom zozname Typ papiera

kliknite na možnosť Ďalšie....

5.

Rozviňte zoznam možností Typ:.

128

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

6.

Rozviňte zoznam možností Iné.

7.

Zvoľte možnosť pre používaný typ papiera a

kliknite na tlačidlo OK.