HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows

background image

Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme
Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

132

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

4.

V oblasti Špeciálne strany kliknite na

možnosť Vytlačiť stránky na odlišný

papier a potom na tlačidlo Nastavenia.

5.

V oblasti Strán v dokumente vyberte

možnosť Prvá alebo Posledná.

6.

V rozbaľovacích zoznamoch Zdroj papiera

a Typ papiera zvoľte správne možnosti.

Stlačte tlačidlo Pridať.

SKWW

Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows

133

background image

7.

Ak tlačíte tak prvé ako aj posledné stránky na

odlišný papier, zopakujte kroky 5 a 6 a zvoľte

možnosti pre druhú stránku.

8.

Stlačte tlačidlo OK.