HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Výber výstupného zásobníka v systéme Windows

background image

Výber výstupného zásobníka v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

SKWW

Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows

137

background image

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Výstup.

4.

V oblasti Možnosti výstupného

zásobníka vyberte zásobník z

rozbaľovacieho zoznamu Zásobník.

138

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW