HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vytvorenie brožúry v systéme Windows

background image

Vytvorenie brožúry v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Dokončovanie.

136

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

4.

Označte zaškrtávacie políčko Obojstranná

tlač.

5.

V rozbaľovacom zozname Rozloženie

brožúry kliknite na možnosť Väzba vľavo

alebo Väzba vpravo. Možnosť Počet

strán na hárok sa automaticky zmení na 2

strany na hárok.