HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena mierky dokumentu, aby sa prispôsobil veľkosti strany v systéme Windows

background image

Zmena mierky dokumentu, aby sa prispôsobil veľkosti strany v
systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

134

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Effects (Efekty).

4.

Kliknite na tlačidlo Print document on

(Tlačiť dokument na) a potom v

rozbaľovacom zozname vyberte veľkosť.