HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Prístupová tlač cez USB

background image

Prístupová tlač cez USB

Tento produkt poskytuje funkciu prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB, aby ste mohli rýchlo

tlačiť súbory bez toho, aby ste ich museli odoslať z počítača. Produkt akceptuje štandardné úložné

príslušenstvo USB v porte USB na prednej strane produktu. Je možné tlačiť nasledovné typy súborov:

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

1.

Vložte úložné príslušenstvo USB do portu USB

na prednej strane zariadenia.

POZNÁMKA:

Môže byť nevyhnutné

odstrániť kryt z portu USB.

POZNÁMKA:

Ak zariadenie nerozozná

dané príslušenstvo USB, skúste použiť iný typ

príslušenstva USB. Keďže špecifikácie

jednotlivých zariadení USB sa líšia, produkt

nemusí rozoznávať všetky typy príslušenstva

USB.

2.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo

Domov .

3.

Otvorte ponuku Načítanie úlohy z USB.

4.

Vyberte názov dokumentu, ktorý chcete

vytlačiť.

5.

Ak potrebujete upraviť počet kópií, vyberte

možnosť Kópie a potom zadajte počet kópií.

6.

Stlačením tlačidla

OK

vytlačte dokument.

SKWW

Prístupová tlač cez USB

147

background image

148

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW