HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Základné úlohy tlače v systéme Windows

background image

Základné úlohy tlače v systéme Windows

Spôsoby otvorenia dialógového okna tlače v softvérových aplikáciách môžu byť odlišné. Nasledovné

pokyny popisujú štandardný spôsob. Niektoré softvérové aplikácie nedisponujú ponukou File (Súbor).

Ak sa chcete dozvedieť, ako otvoriť dialógové okno tlače, naštudujte si dokumentáciu k vášmu softvéru.