HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows

background image

Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows

POZNÁMKA:

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty, ktoré sú vybavené automatickým

duplexorom.

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

SKWW

Základné úlohy tlače v systéme Windows

121

background image

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Dokončovanie.

4.

Označte zaškrtávacie políčko Obojstranná

tlač. Vytlačte úlohu kliknutím na tlačidlo OK.

122

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW