HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Manuálna tlač na obidve strany v systéme Windows

background image

Manuálna tlač na obidve strany v systéme Windows

POZNÁMKA:

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty, ktoré nie sú vybavené automatickým

duplexorom.

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Dokončovanie.

120

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

4.

Označte zaškrtávacie políčko Obojstranná

tlač (manuálne). Vytlačte prvú stranu úlohy

kliknutím na tlačidlo OK.

5.

Vyberte vytlačený stoh z výstupnej priehradky

a umiestnite ho potlačenou stranou smerom

nahor do zásobníka 1.

6.

V ovládacom paneli stlačením tlačidla

OK

vytlačíte druhú stranu úlohy.