HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

background image

Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Dokončovanie.

SKWW

Základné úlohy tlače v systéme Windows

123

background image

4.

V rozbaľovacom zozname Počet strán na

hárok vyberte počet strán na hárok.

5.

Zvoľte správne možnosti Vytlačiť

testovaciu stránku, Poradie strán a

Orientácia.