HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows

background image

Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

SKWW

Základné úlohy tlače v systéme Windows

115

background image

3.

Kliknite na kartu Klávesové skratky pre

tlač.

4.

Vyberte jednu zo skratiek a potom kliknite na

tlačidlo OK.

POZNÁMKA:

Po zvolení skratky sa na

ostatných kartách ovládača tlače zmenia

príslušné nastavenia.