HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tvorba klávesových skratiek pre tlač

background image

Tvorba klávesových skratiek pre tlač

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

116

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Klávesové skratky pre

tlač.

4.

Vyberte existujúcu klávesovú skratku ako

základ.

POZNÁMKA:

Vždy zvoľte skratku pred

nastavením niektorého z nastavení v pravej

časti obrazovky. Ak nastavíte nastavenia a až

následne zvolíte skratku, všetky vaše

nastavenia sa stratia.

SKWW

Základné úlohy tlače v systéme Windows

117

background image

5.

Pre novú klávesovú skratku vyberte možnosti

tlače.

6.

Stlačte tlačidlo Uložiť ako.

7.

Napíšte názov skratky a kliknite na tlačidlo

OK.

118

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW