HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Výber orientácie stránky Windows

background image

Výber orientácie stránky Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe

kliknite na položku Print (Tlačiť).

124

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Dokončovanie.

4.

V oblasti Orientácia vyberte možnosť Na

výšku alebo Na šírku.

Aby ste vytlačili zobrazenie na strane

obrátene, vyberte možnosť Otočiť o 180

stupňov.

SKWW

Základné úlohy tlače v systéme Windows

125