HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zvolenie vlastnej veľkosti strany v systéme Windows

background image

Zvolenie vlastnej veľkosti strany v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

4.

Stlačte tlačidlo Vlastná veľkosť.

5.

Napíšte názov voliteľnej veľkosti, určte rozmery a kliknite na tlačidlo OK.