HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows

background image

Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Zvoľte produkt a potom zvoľte počet kópií.

114

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW