HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Informácie o tlačovej kazete

background image

Informácie o tlačovej kazete

Funkcia

Popis

Čísla súčiastok

Tlačová kazeta štandardnej kapacity: CE390A

Vysokokapacitná tlačová kazeta: CE390X

Prístupnosť

Tlačovú kazetu je možné vložiť a vybrať jednou rukou.

Vlastnosti pre
ochranu
životného
prostredia

Tlačové kazety recyklujte pomocou programu pre vrátenie a recykláciu tlačového spotrebného materiálu
HP Planet Partners.

Bližšie informácie o spotrebnom materiáli nájdete na adrese

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

96

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW