HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Výmena spiniek

background image

Výmena spiniek

Ak sa na displeji ovládacieho panela tlačiarne zobrazí príslušná výzva, vložte spinky. Ak sa

v zošívačke minú spinky, tlač úloh do zošívačky/stohovača pokračuje, úlohy sa však nezošívajú.

1.

Na pravej strane zošívačky/stohovača

otáčajte zošívaciu jednotku smerom k prednej

strane tlačiarne, až kým jednotka nezapadne

do otvorenej polohy. Uchopte modrú rukoväť

zošívacej kazety a vytiahnite kazetu zo

zošívacej jednotky.

2.

Do zošívacej jednotky vložte novú zošívaciu

kazetu a zošívaciu jednotku otáčajte smerom

k zadnej strane tlačiarne, až kým nezapadne

na svoje miesto.

SKWW

Pokyny na výmenu

103