HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vykonávanie preventívnej údržby

background image

Vykonávanie preventívnej údržby

Na zabezpečenie optimálneho výkonu tlačiarne vymeňte niektoré súčasti, keď sa na displeji

ovládacieho panela zobrazí hlásenie Vymeniť súpravu údržby.

Súprava obsahuje nasledujúce položky:

Natavovacia jednotka

Prenosový valec

Plastový nástroj na vybratie starého prenosového valca

Osem zavádzacích valčekov a štyri podávacie valčeky

Pokyny k inštalácii

POZNÁMKA:

Súprava na údržbu je spotrebný materiál a nevzťahuje sa na ňu pôvodná záruka na

tlačiareň ani žiadna rozšírená záruka. Inštalácia súpravy na údržbu je zodpovednosťou zákazníka.

Po nainštalovaní súpravy na údržbu treba vynulovať počítadlo súpravy na údržbu.