HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vynulovanie počítadla súpravy na údržbu

background image

Vynulovanie počítadla súpravy na údržbu

POZNÁMKA:

Tento postup vykonajte až po nainštalovaní súpravy na údržbu. Nepoužívajte tento

postup, ak chcete iba dočasne odstrániť hlásenie Vymeniť súpravu údržby.

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správa spotrebného materiálu

Obnoviť spotrebný materiál

Nová súprava údržby

3.

Výberom možnosti Áno vynulujte počítadlo súpravy na údržbu.

104

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW