HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrola poškodenia tlačovej kazety

background image

Kontrola poškodenia tlačovej kazety

1.

Tlačovú kazetu vyberte zo zariadenia a overte, či ste odstránili tesniacu pásku.

2.

Skontrolujte, či pamäťový čip nie je poškodený.

3.

Skontrolujte povrch zeleného zobrazovacieho valca na spodnej strane tlačovej kazety.

UPOZORNENIE:

Nedotýkajte sa zeleného valčeka (zobrazovací valec) na spodnej strane

kazety. Odtlačky prstov na prenosovom valci môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

4.

Ak na zobrazovacom valci uvidíte škrabance, odtlačky prstov alebo iné poškodenie, tlačovú

kazetu vymeňte.

5.

Ak sa zobrazovací valec nejaví byť poškodený, tlačovú kazetu niekoľkokrát ponakláňajte a vložte

ju späť. Vytlačte niekoľko strán, aby ste videli, či sa problém vyriešil.

106

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW