HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Význam hlásení na ovládacom paneli týkajúcich sa spotrebného materiálu

background image

Význam hlásení na ovládacom paneli týkajúcich sa spotrebného
materiálu

Tabuľka 7-1

Hlásenia o stave spotrebného materiálu

Hlásenie na ovládacom paneli

Popis

Odporúčaný postup

10.0X.Y0 Chyba pamäte
spotrebného materiálu

Produkt nie je schopný čítať alebo zapisovať
na pamäťový čip tlačovej kazety alebo tento
čip na tlačovej kazete chýba.

Preinštalujte tlačovú kazetu alebo nainštalujte
novú tlačovú kazetu.

Je nainštalovaný nepodporovaný
spotrebný materiál

Tlačová kazeta je určená pre odlišný produkt
HP.

Ak už kvalita tlače nie je prijateľná, tlačovú
kazetu vymeňte.

Nekompatibilné: <supply>

Príslušný spotrebný materiál nie je
kompatibilný s týmto zariadením.

Vymeňte ho za spotrebný materiál určený
pre tento produkt.

Nekompatibilný spotrebný materiál

Sú nainštalované položky spotrebného
materiálu, ktoré neboli navrhnuté pre tento
produkt. Produkt nemôže tlačiť, pokiaľ budú
nainštalované tieto položky spotrebného
materiálu.

Stlačením šípky nadol identifikujete
nekompatibilné položky spotrebného
materiálu. Nainštalujte položky spotrebného
materiálu, ktoré sú určené pre toto
zariadenie.

Nízka hladina spotrebného
materiálu

Toto hlásenie sa zobrazí, keď najmenej dve
položky spotrebného materiálu dosiahnu
nízku úroveň. Skutočná životnosť
spotrebného materiálu sa môže líšiť.
Stlačením šípky nadol zobrazíte
informácie o tom, ktoré položky spotrebného
materiálu dosiahli nízku úroveň. Položky
spotrebného materiálu nemusíte vymeniť
ihneď, pokiaľ je kvalita tlače aj naďalej
prijateľná. Keď niektorá položka
spotrebného materiálu od spoločnosti HP
dosiahne hranicu veľmi nízkej úrovne, skončí
sa aj platnosť prémiovej ochrannej záruky
poskytovanej spoločnosťou HP na túto
položku spotrebného materiálu.

Ak chcete pokračovať v tlači, vymeňte
položku spotrebného materiálu alebo zmeňte
konfiguráciu tlačiarne pomocou ponuky
Správa spotrebného materiálu na
ovládacom paneli.

Nízka úroveň v čiernej kazete

Produkt signalizuje v čase nízkej hladiny
spotrebného materiálu. Skutočná životnosť
tlačovej kazety sa môže odlišovať. Tlačovú
kazetu nemusíte vymeniť hneď teraz, pokiaľ
je kvalita tlače naďalej prijateľná.

Ak už kvalita tlače nie je prijateľná, vymeňte
tlačovú kazetu. Zvážte zakúpenie náhradnej
kazety, aby bola k dispozícii v čase, keď
nainštalovaná kazeta dosiahne odhadovaný
koniec životnosti.

Používa sa použitý spotrebný
materiál

Tlačová kazeta bola už v minulosti
používaná.

Ak sa domnievate, že ste kúpili originálny
spotrebný materiál od spoločnosti HP,
prejdite na lokalitu

www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

Súprava na údržbu je opotrebovaná

Súprava na údržbu je opotrebovaná.
Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa
môže líšiť. Zvážte zaobstaranie náhradnej
súpravy na údržbu, aby bola k dispozícii v
čase, keď už bude kvalita tlače
neprijateľná. Súpravu na údržbu nemusíte
vymeniť ihneď, pokiaľ je kvalita tlače aj
naďalej prijateľná.

Súpravu na údržbu vymeňte, ak už kvalita
tlače nie je prijateľná. Pokyny sú pribalené k
súprave na údržbu.

108

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW

background image

Tabuľka 7-1

Hlásenia o stave spotrebného materiálu (pokračovanie)

Hlásenie na ovládacom paneli

Popis

Odporúčaný postup

Súprava na údržbu je veľmi
opotrebovaná

Súprava na údržbu je výrazne
opotrebovaná. Skutočná životnosť
spotrebného materiálu sa môže líšiť. Súpravu
na údržbu nemusíte vymeniť ihneď, pokiaľ
je kvalita tlače aj naďalej prijateľná. Keď
niektorá položka spotrebného materiálu od
spoločnosti HP dosiahne hranicu veľmi
nízkej úrovne, skončí sa aj platnosť
prémiovej ochrannej záruky poskytovanej
spoločnosťou HP na túto položku
spotrebného materiálu.

Súpravu na údržbu vymeňte, ak už kvalita
tlače nie je prijateľná. Pokyny sú pribalené k
súprave na údržbu.

Veľmi nízka hladina spotrebného
materiálu

Táto správa sa zobrazí, keď najmenej dve
položky spotrebného materiálu dosiahnu
veľmi nízku úroveň. Stlačením šípky nadol
zobrazíte informácie o tom, ktoré položky
spotrebného materiálu dosiahli nízku úroveň.
Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa
môže líšiť. Položky spotrebného materiálu
nemusíte vymeniť ihneď, pokiaľ je kvalita
tlače aj naďalej prijateľná. Keď niektorá
položka spotrebného materiálu od
spoločnosti HP dosiahne hranicu veľmi
nízkej úrovne, skončí sa aj platnosť
prémiovej ochrannej záruky poskytovanej
spoločnosťou HP na túto položku
spotrebného materiálu.

Ak chcete pokračovať v tlači, vymeňte
položku spotrebného materiálu alebo zmeňte
konfiguráciu tlačiarne pomocou ponuky
Správa spotrebného materiálu na
ovládacom paneli.

Veľmi nízka úroveň v čiernej kazete

Produkt signalizuje, keď niektorá položka
spotrebného materiálu dosiahne veľmi nízku
úroveň. Skutočná životnosť tlačovej kazety
sa môže odlišovať. Tlačovú kazetu nemusíte
vymeniť hneď teraz, pokiaľ je kvalita tlače
naďalej prijateľná. Keď niektorá položka
spotrebného materiálu od spoločnosti HP
dosiahne hranicu veľmi nízkej úrovne, skončí
sa aj platnosť prémiovej ochrannej záruky
poskytovanej spoločnosťou HP na túto
položku spotrebného materiálu.

Ak už kvalita tlače nie je prijateľná, vymeňte
tlačovú kazetu.

SKWW

Riešenie problémov s tlačovými kazetami

109

background image

Tabuľka 7-1

Hlásenia o stave spotrebného materiálu (pokračovanie)

Hlásenie na ovládacom paneli

Popis

Odporúčaný postup

Vymeniť: <supply>

Produkt signalizuje, ak niektorá položka
spotrebného materiálu dosiahla odhadovaný
koniec životnosti. Skutočná zostávajúca
životnosť sa môže líšiť od odhadu. Majte k
dispozícii náhradný spotrebný materiál,
ktorý nainštalujte v okamihu, keď kvalita
tlače už viac nie je prijateľná. Spotrebný
materiál nemusíte vymeniť hneď, pokiaľ je
kvalita tlače aj naďalej prijateľná. Keď
niektorá položka spotrebného materiálu od
spoločnosti HP dosiahne odhadovaný koniec
životnosti, skončí sa aj platnosť prémiovej
ochrannej záruky poskytovanej spoločnosťou
HP na túto položku spotrebného materiálu.

Vymeňte určený spotrebný materiál.

Prípadne nastavte zariadenie na
pokračovanie v tlači pomocou ponuky
Správa spotrebného materiálu.

Vymeňte spotrebný materiál

Dve alebo viac položiek spotrebného
materiálu dosiahli odhadovaný koniec
životnosti. Skutočná zostávajúca životnosť sa
môže líšiť od odhadu. Zvážte zaobstaranie
náhradného spotrebného materiálu, aby bol
k dispozícii v čase, keď už bude kvalita
tlače neprijateľná. Spotrebný materiál
nemusíte vymeniť hneď, pokiaľ je kvalita
tlače aj naďalej prijateľná. Keď niektorá
položka spotrebného materiálu od
spoločnosti HP dosiahne odhadovaný koniec
životnosti, skončí sa aj platnosť prémiovej
ochrannej záruky poskytovanej spoločnosťou
HP na túto položku spotrebného materiálu.

Stlačením šípky nadol zobrazíte, ktoré
položky spotrebného materiálu potrebujú
výmenu.

Prípadne nastavte zariadenie na
pokračovanie v tlači pomocou ponuky
Správa spotrebného materiálu.

110

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW