HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač v režime EconoMode

background image

Tlač v režime EconoMode

Tento produkt má možnosť EconoMode (Ekonomický režim) pre tlač konceptov dokumentov. Pomocou

možnosti EconoMode (Ekonomický režim) sa dá použiť menej toneru a dajú sa znížiť výdavky na

stranu. Avšak používanie možnosti EconoMode (Ekonomický režim) môže tiež znížiť kvalitu tlače.

Spoločnosť HP neodporúča trvalé použitie režimu EconoMode. Pri trvalom používaní možnosti

Ekonomický režim sa môžu mechanické časti tlačovej kazety opotrebovať skôr, ako sa minie zásoba

tonera. Ak kvalita tlače začne klesať a prestane byť prijateľná, zvážte výmenu tlačovej kazety.

POZNÁMKA:

Táto funkcia je k dispozícii, ak používate ovládač tlačiarne PCL 6 pre systém

Windows. Ak tento ovládač nepoužívate, funkciu môžete povoliť pomocou vstavaného servera HP.

1.

V ponuke Súbor softvérového programu kliknite na položku Tlačiť.

2.

Zvoľte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

4.

Kliknite na zaškrtávacie políčko Nastavenie EconoMode.