HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zapnutie alebo vypnutie možností Nastavenia možnosti Veľmi nízke na ovládacom paneli

background image

Zapnutie alebo vypnutie možností Nastavenia možnosti Veľmi nízke na
ovládacom paneli

Predvolené nastavenia môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť a nemusíte ich znovu zapínať pri

inštalácii novej kazety.

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správa spotrebného materiálu

Nastavenia spotrebného materiálu

98

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW

background image

Čierna kazeta

Nastavenia možnosti Veľmi nízke

3.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Ak chcete nastaviť, aby vás zariadenie upozornilo na veľmi nízky stav kazety, no chcete,

aby pokračovalo v tlači, vyberte možnosť Pokračovať.

POZNÁMKA:

Použitie nastavenia Pokračovať vám umožňuje tlačiť za hranicu veľmi

nízkej hladiny bez zásahu klienta. V dôsledku toho však môže dochádzať k tvorbe výtlačkov

neuspokojivej kvality.

Výberom tejto možnosti Zastaviť nastavíte zariadenie tak, aby zastavilo tlač a pokračovalo

až po výmene tlačovej kazety.

Výberom možnosti Vyzvať k pokračovaniu nastavíte produkt tak, aby zastavil tlač a

vyzval vás k výmene tlačovej kazety. Výzvu môžete potvrdiť a pokračovať v tlači.

Ak vyberiete možnosť Zastaviť alebo Vyzvať k pokračovaniu, zariadenie prestane tlačiť po

dosiahnutí hraničnej hodnoty Veľmi nízke. Po výmene kazety bude zariadenie automaticky pokračovať

v tlači.