HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Funkcie ochrany životného prostredia

background image

Funkcie ochrany životného prostredia

Obojstranná tlač

Šetrite papier používaním obojstrannej tlače ako vášho predvoleného nastavenia tlače.

Tlačiť viacero strán na jeden
hárok

Šetrite papier tlačou dvoch alebo viacerých stránok dokumentu vedľa seba na jeden hárok
papiera. Prístup k tejto funkcii získate prostredníctvom ovládača tlačiarne.

Recyklácia

Znižujte množstvo odpadu používaním recyklovaného papiera.

Recyklujte tlačové kazety využívaním vratného procesu spoločnosti HP.

Úspora energie

Šetrite energiu spustením režimu spánku na produkte.

Inteligentná tlač HP Smart
Web

Pomocou inteligentnej tlače HP Smart Web zvoľte, uložte a zmeňte usporiadanie textu a
grafiky z viacerých webových stránok a potom vykonajte úpravy a vytlačte dokument presne v
tvare, ako ho vidíte na obrazovke. Poskytuje vám kontrolu, ktorú potrebujete pre tlač
zmysluplných informácií za súčasného minimalizovania tvorby odpadu.

Prevezmite aplikáciu HP Smart Web printing z tejto webovej lokality:

www.hp.com/go/

smartweb

.

Ukladanie úloh

Pomocou funkcie ukladania úloh realizujte správu tlačových úloh. Používaním funkcie
ukladania úloh aktivujete tlač v čase, keď sa nachádzate pri zdieľanom produkte, čím
predchádzate strate tlačových úloh, ktoré sú následne tlačené opakovane.

SKWW

Funkcie ochrany životného prostredia

5