HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Modely HP LaserJet Enterprise 600 M603

background image

Modely HP LaserJet Enterprise 600 M603

Tlačiareň M603n

CE994A

Tlačí až 62 strán za minútu (str./min.)
na papier formátu Letter a 60 str./min.
na papier formátu A4

Vstavaný tlačový server HP Jetdirect

Obsahuje 512 megabajtov (MB)
pamäte RAM. Rozšíriteľná na
1 gigabajt (GB).

Pevný pamäťový modul s veľkosťou
4 GB

Zásobník č. 1 má kapacitu 100 hárkov

Zásobník č. 2 má kapacitu 500 hárkov

Výstupný zásobník na 500 hárkov s
ukladaním lícovou stranou nadol

Výstupný zásobník na 100 hárkov
s ukladaním lícovou stranou nahor

Štvorriadkový farebný grafický displej
ovládacieho panela

Číselná klávesnica

Vysokorýchlostný port USB 2.0

Hostiteľský port USB na tlač

Priamy port USB na tlač

Jedna voľná zásuvka pre dvojradový
pamäťový modul DIMM

Priamy port USB na tlač

Konzola pre rozhranie hardvéru

Tlačiareň M603dn

CE995A

Má rovnaké funkcie ako tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603n a navyše nasledujúce:

Príslušenstvo na obojstrannú tlač umožňujúce automatickú tlač na obe strany

Tlač prostredníctvom bezdrôtovej siete

Tlačiareň M603xh

CE996A

Má rovnaké funkcie ako tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603n a navyše nasledujúce:

Príslušenstvo na obojstrannú tlač umožňujúce automatickú tlač na obe strany

Tlač prostredníctvom bezdrôtovej siete

Jeden prídavný vstupný zásobník na 500 hárkov (zásobník č. 3)

Šifrovaný pevný disk HP s vysokým výkonom a veľkosťou 250 GB (nahrádza pevný
pamäťový modul s veľkosťou 4 GB v modeloch n a dn)

4

Kapitola 1 Základné informácie o výrobku

SKWW