HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pohľad zozadu

background image

Pohľad zozadu

1

2

3

4

5

1

Zadný výstupný zásobník (otvára sa potiahnutím)

2

Kryt príslušenstva na obojstrannú tlač (odstráňte ho, keď chcete nainštalovať príslušenstvo na obojstrannú tlač)

3

Porty rozhraní

4

Pravý kryt (umožňuje prístup k zásuvke pre modul DIMM)

5

Zásuvka pre integráciu hardvéru (iba modely M602 a M603)

8

Kapitola 1 Základné informácie o výrobku

SKWW