Pomoč HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image

TISKALNIKI HP LASERJET ENTERPRISE 600

M601, M602 IN M603 SERIES

Uporabniški priročnik

background image
background image

Tiskalniki HP LaserJet Enterprise 600
M601, M602 in M603 Series

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje

ali prevajanje dokumenta brez

predhodnega pisnega dovoljenja, razen v

primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o

avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP

so navedene v garancijskih izjavah, ki so

priložene izdelkom in storitvam. Informacij

na tem mestu ni mogoče razlagati kot

dodatne garancije. HP ni odgovoren za

tehnične ali uredniške napake ali izpuste v

tem dokumentu.

Številka dela: CE988-90923

Edition 4, 11/2011

Zaščitene znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so

blagovne znamke podjetja Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ je blagovna znamka Intel

Corporation v ZDA in drugih državah/

regijah.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene

blagovne znamke podjetja Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta

znamki, registrirani v ZDA.

background image

Dogovorjene oznake v priročniku

NASVET:

Nasveti vsebujejo koristne namige in bližnjice.

OPOMBA:

Opombe vsebujejo pomembne informacije za pojasnitev pojmov ali izvedbo opravil.

POZOR:

Svarila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite izgubo podatkov in poškodbo

naprave.

OPOZORILO!

Opozorila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite telesne poškodbe,

izgubo pomembnih podatkov in hudo poškodbo naprave.

SLWW

iii

background image

iv

Dogovorjene oznake v priročniku

SLWW

background image

Kazalo

1 Osnovne informacije o izdelku .......................................................................................... 1

Primerjava naprav .................................................................................................................... 2

Modeli HP LaserJet Enterprise 600 M601 .................................................................... 2
Modeli HP LaserJet Enterprise 600 M602 .................................................................... 3
Modeli HP LaserJet Enterprise 600 M603 .................................................................... 4

Okoljske funkcije ..................................................................................................................... 5
Funkcije za osebe s posebnimi potrebami ................................................................................... 6
Pogledi na izdelek ................................................................................................................... 7

Pogled od spredaj ..................................................................................................... 7
Pogled od zadaj ....................................................................................................... 8
Vrata vmesnika ......................................................................................................... 9
Mesto serijske številke in številke modela ...................................................................... 9

2 Meniji na nadzorni plošči ................................................................................................ 11

Razporeditev nadzorne plošče ................................................................................................. 12
Meni Prenesi posel iz USB-ja ................................................................................................... 14
Meni Prenesi posel iz pomnilnika naprave ................................................................................ 15
Meni Potrošni material ............................................................................................................ 16
Meni Pladnji .......................................................................................................................... 18
Meni Skrbništvo ..................................................................................................................... 19

Meni Poročila ......................................................................................................... 19
Meni Splošne nastavitve ........................................................................................... 19
Meni Nastavitve za prenos iz USB ............................................................................ 22
Meni Splošne nastavitve tiskanja ............................................................................... 22
Meni Privzete možnosti tiskanja ................................................................................ 24
Meni Nastavitve zaslona .......................................................................................... 24
Meni Upravljanje potrošnega materiala ..................................................................... 25
Meni Upravljanje pladnjev ....................................................................................... 26
Meni Nastavitve spenjalnika/zlagalnika .................................................................... 28
Meni Nastavitve nabiralnika Multi-Bin ........................................................................ 28
Meni Omrežne nastavitve ........................................................................................ 29

SLWW

v

background image

Meni Troubleshooting (Odpravljanje težav) ................................................................ 33

Meni Vzdrževanje naprave ..................................................................................................... 34

Meni Varnostno kopiranje/obnovitev ......................................................................... 34
Meni Umerjanje/čiščenje ......................................................................................... 34
Meni Nadgradnje vdelane programske opreme prek pripomočka USB .......................... 35
Meni Storitve .......................................................................................................... 35

3 Programska oprema za OS Windows ............................................................................. 37

Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnikov za sistem Windows ........................................... 38
Izbira ustreznega gonilnika tiskalnika za OS Windows .............................................................. 39

HP Universal Printer Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika – UPD ......................... 40

Načini namestitve gonilnika UPD ............................................................... 40

Spreminjanje nastavitev tiskalnega posla v operacijskem sistemu Windows ................................... 41

Prednost pri nastavitvah tiskanja ............................................................................... 41
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 41
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 42
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 42

Odstranjevanje gonilnika tiskalnika iz operacijskega sistema Windows ........................................ 43
Podprti pripomočki za program Windows ................................................................................. 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HP-jev vgrajeni spletni strežnik .................................................................................. 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Programska oprema za druge operacijske sisteme ..................................................................... 45

4 Uporaba naprave z računalnikom Mac ........................................................................... 47

Programaka oprema za računalnik Mac ................................................................................... 48

Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnikov za sistem Mac ................................... 48
Nameščanje programske opreme v operacijskih sistemih Mac ...................................... 48

Namestitev programske opreme za računalnike Mac, ki so neposredno
povezani z izdelkom ................................................................................ 48
Namestitev programske opreme za računalnike Mac v žičnem omrežju .......... 49

Konfiguracija naslova IP ............................................................. 49
Namestitev programske opreme .................................................. 50

Odstranjevanje gonilnika tiskalnika iz operacijskega sistema Mac ................................ 51
Prioriteta pri nastavitvah tiskanja za računalnike Mac .................................................. 52
Spreminjanje nastavitev gonilnika tiskalnika za računalnike Mac .................................. 52

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska
oprema zaprta ......................................................................................... 52
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................. 52
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ............................................ 52

Programska oprema za računalnike Mac ................................................................... 54

vi

SLWW

background image

HP Utility za računalnike Mac .................................................................... 54

Odpiranje programa HP Printer Utility ......................................... 54
Funkcije pripomočka HP Utility .................................................... 54

Podprti pripomočki za računalnike Mac ..................................................................... 55

HP-jev vgrajeni spletni strežnik ................................................................... 55
HP ePrint ................................................................................................. 55
AirPrint ................................................................................................... 56

Osnovna tiskalna opravila v operacijskem sistemu Mac .............................................................. 57

Preklic tiskalnih opravil z računalnikom Mac .............................................................. 57
Spreminjanje velikosti in vrste papirja v operacijskem sistemu Mac ............................... 57
Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost papirja v
računalnikih Mac .................................................................................................... 57
Ustvarjanje in uporaba prednastavitev za tiskanje v računalnikih Mac ........................... 58
Tiskanje platnic z računalniki Mac ............................................................................ 58
Uporaba vodnih žigov v računalnikih Mac ................................................................. 58
Tiskanje več strani na en list papirja z računalnikom Mac ............................................ 59
Tiskanje na obe strani lista (obojestransko) z računalniki Mac ...................................... 59
Shranjevanje opravil v računalnikih Mac ................................................................... 60

Odpravljanje težav v računalnikih Mac .................................................................................... 61

5 Povezava izdelka z operacijskim sistemom Windows ..................................................... 63

Izjava o skupni rabi tiskalnika ................................................................................................. 64
Povezava s kablom USB ......................................................................................................... 64

Namestitev s CD-ja .................................................................................................. 64

Povezava v omrežje z operacijskim sistemom Windows ............................................................. 65

Podprti omrežni protokoli ......................................................................................... 65
Namestitev izdelka v žično omrežje z operacijskim sistemom Windows ......................... 67

Konfiguracija naslova IP ........................................................................... 67
Namestitev programske opreme ................................................................. 68

Konfiguriranje omrežnih nastavitev z operacijskim sistemom Windows .......................... 69

Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev ................................................. 69
Nastavitev ali spreminjanje omrežnega gesla .............................................. 69
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči ................... 70
Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči ................... 71
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja ............................... 72

6 Papir in tiskalni mediji .................................................................................................... 73

Poznavanje uporabe papirja ................................................................................................... 74

Smernice za posebni papir ...................................................................................... 74

Spreminjanje gonilnika tiskalnika v sistemu Windows, tako da se ujema z vrsto in velikostjo
papirja ................................................................................................................................. 76

SLWW

vii

background image

Podprte velikosti papirja ......................................................................................................... 77
Podprte vrste papirja .............................................................................................................. 79

Podprte vrste papirja za možnosti vhoda ................................................................... 79
Podprte vrste papirja za možnosti izhoda .................................................................. 80

Zmogljivost pladnja ................................................................................................................ 81
Nalaganje na pladnje za papir ............................................................................................... 82

Nalaganje na pladenj 1 .......................................................................................... 82
Naložite medije na pladenj 2 ali izbirni pladenj za 500 listov ..................................... 83
Nalaganje v dodatni pladenj za 1500 listov .............................................................. 85
Usmerjenost papirja za nalaganje na pladnje ............................................................ 87

Nalaganje pisemskega z glavo, vnaprej natisnjenega in predhodno
naluknjanega ........................................................................................... 87
Nalaganje ovojnic ................................................................................... 88

Konfiguracija pladnjev ........................................................................................................... 89

Konfiguriranje pladnja pri nalaganju papirja .............................................................. 89
Konfiguriranje pladnja tako, da ustreza nastavitvam tiskanja ........................................ 89
Konfiguriranje pladnja na nadzorni plošči ................................................................. 90

Izbira izhodnega pladnja ....................................................................................................... 91

Tiskanje na zgornji (standardni) izhodni pladenj ......................................................... 91
Tiskanje na zadnji izhodni pladenj ............................................................................ 91
Tiskanje v dodatni zlagalnik ali spenjalnik/zlagalnik ................................................... 92
Tiskanje v nabiralnik s 5 pladnji ................................................................................ 93

7 Tiskalne kartuše ............................................................................................................. 95

Podatki o tiskalni kartuši .......................................................................................................... 96
Slike potrošnega materiala ...................................................................................................... 97

Slike tiskalne kartuše ................................................................................................ 97

Upravljanje tiskalnih kartuš ...................................................................................................... 98

Spremenite nastavitve za tiskalne kartuše ................................................................... 98

Tiskanje, ko se tiskalni kartuši izteče predvidena življenjska doba .................. 98
Na nadzorni plošči omogočite ali onemogočite možnosti Nastavitve za zelo
nizko stanje ............................................................................................. 98
Tiskanje v načinu EconoMode ................................................................... 99

Shranjevanje in recikliranje potrošnega materiala ....................................................... 99

Recikliranje potrošnega materiala .............................................................. 99
Shranjevanje tiskalnih kartuš ...................................................................... 99
Politika družbe HP za tiskalne kartuše drugih proizvajalcev ......................... 100

HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja ................................................ 100

Navodila za zamenjavo ....................................................................................................... 101

Zamenjava tiskalne kasete ..................................................................................... 101
Zamenjava sponk .................................................................................................. 103

viii

SLWW

background image

Izvajanje preventivnega vzdrževanja ....................................................................... 104

Ponastavitev števca kompleta za vzdrževanje ............................................ 104

Odpravljanje težav s tiskalnimi kartušami ................................................................................ 105

Preverjanje tiskalnih kartuš ..................................................................................... 105

Preverjanje, ali je tiskalna kartuša poškodovana ........................................ 106
Ponavljajoče se napake .......................................................................... 107
Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala ........................................... 107

Razlaga sporočil za potrošni material na nadzorni plošči .......................................... 108

8 Opravila tiskanja ......................................................................................................... 111

Preklic tiskalnega opravila v sistemu Windows ........................................................................ 112
Osnovna opravila tiskanja v operacijskem sistemu Windows ..................................................... 113

Odpiranje gonilnika tiskalnika v operacijskem sistemu Windows ................................ 113
Kje poiskati pomoč za vse možnosti tiskanja v operacijskem sistemu Windows ............. 114
Spreminjanje števila kopij natisov v operacijskem sistemu Windows ............................ 114
Shranjevanje nastavitev tiskanja po meri za vnovično uporabo v operacijskem sistemu
Windows ............................................................................................................. 115

Uporaba tiskalne bližnjice v operacijskem sistemu Windows ....................... 115
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic .................................................................... 116

Izboljšanje kakovosti tiskanja v operacijskem sistemu Windows .................................. 119

Izbira velikosti strani v operacijskem sistemu Windows ............................... 119
Izbira velikosti strani po meri v operacijskem sistemu Windows ................... 119
Izbira vrste papirja v operacijskem sistemu Windows ................................. 119
Izbira pladnja za papir v operacijskem sistemu Windows ........................... 119

Tiskanje na obe strani (obojestransko) v operacijskem sistemu Windows ...................... 120

Ročno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows .................... 120
Samodejno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows ............. 121

Tiskanje več strani na en list v operacijskem sistemu Windows .................................... 123
Izbira usmerjenosti strani v operacijskem sistemu Windows ........................................ 124

Uporaba funkcije HP ePrint ................................................................................................... 126
Dodatna opravila tiskanja v operacijskem sistemu Windows ..................................................... 127

Tiskanje na predhodno potiskan pisemski papir z glavo ali obrazce v operacijskem
sistemu Windows .................................................................................................. 127
Tiskanje na posebni papir, nalepke ali prosojnice v operacijskem sistemu Windows ..... 129
Tiskanje prve ali zadnje strani na drugačen papir v operacijskem sistemu Windows ..... 132
Prilagajanje velikosti dokumenta velikosti strani v programu Windows ......................... 134
Dodajanje vodnega žiga dokumentu v operacijskem sistemu Windows ....................... 136
Izdelava knjižice v operacijskem sistemu Windows ................................................... 136
Izbira izhodnih možnosti s sistemom Windows ......................................................... 138

Izbira izhodnega pladnja s sistemom Windows ......................................... 138
Izbira možnosti spenjanja s sistemom Windows ......................................... 139

SLWW

ix

background image

Uporaba funkcij shranjevanja opravil v operacijskem sistemu Windows ...................... 141

Ustvarjanje shranjenega opravila v operacijskem sistemu Windows ............. 141
Tiskanje shranjenega opravila ................................................................. 142
Brisanje shranjenega opravila ................................................................. 142
Nastavitev možnosti shranjevanja opravil v operacijskem sistemu Windows .. 143

Pred tiskanjem vseh kopij natisniti eno kopijo za pregled ............. 143
Začasno shranjevanje osebnega opravila v napravi za poznejše
tiskanje .................................................................................. 143
Začasno shranjevanje opravila v napravo .................................. 143
Trajno shranjevanje opravila v napravo ..................................... 144
Narediti trajno shranjeno opravilo zasebno, tako da mora vsak,
ki ga želi natisniti, vnesti PIN .................................................... 144
Prejemanje obvestil, ko kdo natisne shranjeno opravilo ................ 144
Nastaviti uporabniško ime za shranjeno opravilo ........................ 145
Določitev imena za shranjeno opravilo ...................................... 145

Tiskanje posebnih opravil v operacijskem sisitemu Windows ...................................... 145

Nastavitev obojestranske poravnave ......................................................... 145

Neposredno tiskanje prek USB-ja ........................................................................................... 147

9 Upravljanje in vzdrževanje ........................................................................................... 149

Tiskanje strani z informacijami ............................................................................................... 150
Uporaba HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................................. 151

Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika z uporabo omrežne povezave .... 151
Funkcije HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................... 152

Zavihek Information (Informacije) ............................................................. 152
Zavihek Splošno .................................................................................... 152
Zavihek Print (Natisni) ............................................................................. 153
Zavihek Odpravljanje težav .................................................................... 153
Zavihek Security (Varnost) ....................................................................... 154
Zavihek HP-jeve spletne storitve ................................................................ 154
Zavihek Networking (Omrežje) ................................................................ 154
Seznam Other Links (Druge povezave) ...................................................... 154

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ..................................................................... 156
Varnostne funkcije izdelka ..................................................................................................... 157

Izjave o varnosti ................................................................................................... 157

IP Security (Varnost IP) ............................................................................ 157

Zaščita HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika .................................................... 157
Podpora za šifriranje: HP-jevi šifrirani visokozmogljivi trdi diski (samo za modele xh) .... 157
Zaščita shranjenih opravil ...................................................................................... 158
Zaklepanje menijev na nadzorni plošči .................................................................... 158
Zaklep matične plošče ........................................................................................... 158

x

SLWW

background image

Varčne nastavitve ................................................................................................................. 159

Tiskanje v načinu EconoMode ................................................................................ 159
Načini varčevanja z energijo ................................................................................. 159

Onemogočanje ali omogočanje načina mirovanja ..................................... 159
Nastavi časovnik za mirovanje ................................................................ 160
Nastavitev razporeda mirovanja .............................................................. 160

Namestitev pomnilnika in notranjih naprav USB ....................................................................... 161

Pregled ................................................................................................................ 161
Namestitev pomnilnika .......................................................................................... 161

Namestitev pomnilnika v napravo ............................................................ 161

Omogočanje pomnilnika ........................................................................................ 166
Preverite namestitev modulov DIMM ........................................................................ 167
Mesto pomnilnika .................................................................................................. 167
Namestitev notranjih naprav USB ............................................................................ 168

Čiščenje naprave ................................................................................................................. 171

Čiščenje poti papirja ............................................................................................. 171

Posodobitve za izdelek ......................................................................................................... 171

10 Odpravljanje težav ..................................................................................................... 173

Samopomoč ........................................................................................................................ 174
Kontrolni seznam za odpravljanje težav ................................................................................. 175

Dejavniki, ki vplivajo na delovanje tiskalnika ............................................................ 176

Obnovitev tovarniških nastavitev ............................................................................................ 177
Razlaga sporočil na nadzorni plošči ...................................................................................... 178

Vrste sporočil nadzorne plošče ............................................................................... 178
Sporočila nadzorne plošče ..................................................................................... 178

Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ............................................................................. 179

Izdelek ne pobira papirja ....................................................................................... 179
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ............................................................... 179
Preprečevanje zastojev papirja ............................................................................... 179

Odpravljanje zastojev .......................................................................................................... 181

Mesta zastojev ..................................................................................................... 181
Odstranitev zastojev iz izhodnih območij ................................................................. 181

Odpravljanje zastojev v zadnjem izhodnem pladnju .................................. 182
Odpravljanje zastojev v dodatnem zlagalniku ali spenjalniku/zlagalniku ...... 182

Odpravljanje zastojev papirja v dodatnem zlagalniku ali
spenjalniku/zlagalniku ............................................................. 183
Odpravljanje zagozditev sponk v dodatnem spenjalniku/
zlagalniku .............................................................................. 184

Odpravljanje zastojev v dodatnem nabiralniku s 5 pladnji .......................... 185

Odstranitev zastojev v območju fiksirne enote ........................................................... 187

SLWW

xi

background image

Odstranjevanje zastojev iz dodatne enote za obojestransko tiskanje ........................... 190
Odstranitev zastojev v pladnjih ............................................................................... 192

Odpravljanje zastojev v pladnju 1 ........................................................... 192
Odstranitev zastojev v pladnju 2 in dodatnem pladnju za 500 listov ............ 192
Odpravljanje zastojev v dodatnem pladnju za 1500 listov .......................... 193

Odstranjevanje zastojev iz dodatnega podajalnika ovojnic ........................................ 195
Odstranjevanje zastojev pri zgornjem pokrovu in v območju tiskalne kartuše ................ 196
Spremenite nastavitev obnovitve po zastoju .............................................................. 198

Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................. 199

Izbiranje vrste papirja ............................................................................................ 199
Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam ................................................. 199
Tiskanje čistilne strani ............................................................................................ 200
Preverjanje tiskalne kartuše ..................................................................................... 200
Uporaba gonilnika tiskalnika, ki najbolj ustreza vašim potrebam glede tiskanja ............ 202

Izdelek ne tiska ali tiska počasi .............................................................................................. 203

Izdelek ne tiska ..................................................................................................... 203
Izdelek tiska počasi ............................................................................................... 204

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja ......................................................... 205

Meni Odpri iz USB se ne odpre, ko vstavite pripomoček USB ..................................... 205
Datoteka na shranjevalnem pripomočku USB se ne natisne ........................................ 205
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Odpri iz USB ................................................ 206

Odpravljanje težav s povezljivostjo ........................................................................................ 207

Odpravljanje težav z neposredno povezavo ............................................................ 207
Odpravljanje težav z omrežjem .............................................................................. 207

Slaba fizična povezava .......................................................................... 207
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek ................................... 207
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ............................................. 208
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ...... 208
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............. 208
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena .................. 208
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve ........... 208

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v sistemu Windows ....................................... 209

V mapi Printer (Tiskalnik) izdelka ni gonilnika tiskalnika ............................................. 209
Med namestitvijo programske opreme je bilo prikazano sporočilo o napaki ................. 209
Izdelek je v načinu pripravljenosti, vendar ne tiska .................................................... 209

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v sistemu Mac .............................................. 211

Gonilnika tiskalnika ni na seznamu Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ........................ 211
Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ........ 211
Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbranega izdelka na seznamu Print & Fax
(Tiskanje in faksiranje) ........................................................................................... 211
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ................................................... 212

xii

SLWW

background image

Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Print & Fax (Tiskanje
in faksiranje), potem ko izberete gonilnik ................................................................. 212
Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika ........................ 212

Dodatek A Potrošni material in pripomočki za izdelek ..................................................... 213

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ...................................................... 214
Številke delov ...................................................................................................................... 215

Dodatna oprema za ravnanje s papirjem ................................................................. 215
Deli, ki jih lahko stranka sama popravi .................................................................... 215
Kabli in vmesniki ................................................................................................... 216

Dodatek B Pomoč in podpora .......................................................................................... 217

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji .................................................................. 218
Garancija HP Premium Protection: Izjava o omejeni garanciji tiskalnih kartuš LaserJet .................. 220
Podatki, shranjeni v tiskalni kartuši ......................................................................................... 221
Licenčna pogodba za končnega uporabnika ........................................................................... 222
Garancijske storitve za popravila s strani stranke ..................................................................... 225
Podpora za stranke .............................................................................................................. 226
Ponovno pakiranje naprave .................................................................................................. 227

Dodatek C Specifikacije naprave ...................................................................................... 229

Fizične specifikacije ............................................................................................................. 230
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa ............................................................ 230
Delovno okolje ..................................................................................................................... 231

Dodatek D Upravne informacije ....................................................................................... 233

Predpisi FCC ....................................................................................................................... 234
Okoljevarstveni vidiki izdelka ................................................................................................ 235

Zaščita okolja ....................................................................................................... 235
Proizvajanje ozona ............................................................................................... 235
Poraba energije .................................................................................................... 235
Poraba tonerja ...................................................................................................... 235
Poraba papirja ..................................................................................................... 235
Plastika ................................................................................................................ 235
Potrošni material za tiskanje HP LaserJet .................................................................. 236
Navodila za vračilo in recikliranje .......................................................................... 236

Združene države in Portoriko ................................................................... 236

Vračilo več kartuš .................................................................... 236
Posamezna vračila .................................................................. 236
Pošiljanje ............................................................................... 236

SLWW

xiii

background image

Program za vračilo drugod po svetu ......................................................... 237

Papir ................................................................................................................... 237
Omejitve materiala ................................................................................................ 237
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji .................. 238
Kemične snovi ...................................................................................................... 238
Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS) ............................................................ 238
Za dodatne informacije ......................................................................................... 238

Izjava o ustreznosti .............................................................................................................. 240
Izjave o varnosti .................................................................................................................. 242

Varnost laserja ...................................................................................................... 242
Kanadski predpisi DOC ......................................................................................... 242
Izjava VCCI (Japonska) .......................................................................................... 242
Navodila za ravnanje z napajalnim kablom ............................................................. 242
Izjava o napajalnem kablu (Japonska) ..................................................................... 242
Izjava EMC (Kitajska) ............................................................................................ 243
Izjava EMC (Koreja) .............................................................................................. 243
Izjava EMI (Tajvan) ............................................................................................... 243
Stabilnost izdelka .................................................................................................. 243
Izjava o laserju za Finsko ....................................................................................... 243
Izjava GS (Nemčija) .............................................................................................. 244
Podatki o snoveh (Kitajska) ..................................................................................... 245
Omejitev glede izjave o nevarnih materialih (Turčija) ................................................ 245

Stvarno kazalo ................................................................................................................. 247

xiv

SLWW