HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meni Potrošni material

background image

Meni Potrošni material

Za prikaz: Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov in nato izberite meni Potrošni
material
.

Elementi, ki so v spodnji tabeli označeni z zvezdico (*), so privzete tovarniške nastavitve.

Tabela 2-1

Meni Potrošni material

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Upravljanje
potrošnega materiala

Stanje potrošnega
materiala

Nastavitve
potrošnega materiala

Črna kartuša

Nastavitve za zelo
nizko stanje

Zaustavi

Poziv za
nadaljevanje

Nadaljuj*

Nastavitve praga za
nizko raven

1 do 100 %

Privzete vrednosti za
kartušo CE390A:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

Privzete vrednosti za
kartušo CE390X:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Komplet za
vzdrževanje

Nastavitve za zelo
nizko stanje

Zaustavi

Poziv za
nadaljevanje

Nadaljuj*

Nastavitve praga za
nizko raven

1 do 100 %

Privzeto = 10 %

Sporočila o
potrošnem materialu

Sporočilo o nizki
ravni

Vklop*

Izklop

Merilnik ravni

Vklop*

Izklop

Ponastavitev
potrošnega materiala

Novi komplet za
vzdrževanje

Ne

Da

16

Poglavje 2 Meniji na nadzorni plošči

SLWW

background image

Tabela 2-1

Meni Potrošni material (Se nadaljuje)

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Črna kartuša

Prikazano

je

stanje.

Komplet za
vzdrževanje

Prikazano

je

stanje.

SLWW

Meni Potrošni material

17