HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meni Omrežne nastavitve

background image

Meni Omrežne nastavitve

Za prikaz: Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov , nato izberite meni Skrbništvo in
Omrežne nastavitve.

Elementi, ki so v spodnji tabeli označeni z zvezdico (*), so privzete tovarniške nastavitve.

Tabela 2-12

Meni Omrežne nastavitve

Prva raven

Vrednosti

Časovna omejitev V/I

Obseg: 5 do 300 sek.

Privzeto = 15

Meni Jetdirect

Podrobnosti si oglejte v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 2-13

Meni Jetdirect

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Informacije

Natisni drugo stran

Da

Ne*

TCP/IP

Omogoči

Vklop*

Izklop

Ime gostitelja

Nastavitve protokola
IPV4

Način konfiguracije

Bootp

DHCP*

Samodejni IP

Ročno

Ročne nastavitve

OPOMBA:

Ta meni je

na voljo le, če v možnosti
Ročno izberete Način
konfiguracije
.

Naslov IP

Vnesite naslov.

Maska podomrežja

Vnesite naslov.

Privzeti prehod

Vnesite naslov.

Privzeti IP

Samodejni IP*

Starejši izdelki

Izdaja strežnika
DHCP

Ne*

Da

Obnovitev strežnika
DHCP

Ne*

Da

SLWW

Meni Skrbništvo

29

background image

Tabela 2-13

Meni Jetdirect (Se nadaljuje)

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Primarni DNS

Sekundarni DNS

Nastavitve IPV6

Omogoči

Izklop

Vklop*

Naslov

Ročne nastavitve

Omogoči

Naslov

Pravilnik strežnika
DHCPV6

Določeno z
usmerjevalnikom

Usmerjevalnik ni na
voljo
*

Vedno

Primarni DNS

Sekundarni DNS

Strežnik Proxy

Vrata proxy
strežnika

Časovna omejitev
nedejavnosti

Varnost

Varen splet

Zahtevani protokoli
HTTP
*

Izbirni protokoli HTTP

IPSEC

Obdrži

Onemogoči*

802.1X

Ponastavi

Obdrži*

Ponastavi varnost

Da

Ne*

Diagnostika

Vgrajeni preskusi

Test strojne opreme
LAN-a

Da

Ne*

Test protokola HTTP

Da

Ne*

Test protokola SNMP

Da

Ne*

30

Poglavje 2 Meniji na nadzorni plošči

SLWW

background image

Tabela 2-13

Meni Jetdirect (Se nadaljuje)

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Test podatkovne poti

Da

Ne*

Izberi vse teste

Da

Ne*

Čas izvedbe [h]

Obseg: 1 do 60 h

Privzeto = 1 ura

Izvedi

Ne*

Da

Test dosegljivosti

Vrsta cilja

IPV4

IPV6

Dest IPv4 (Ciljni IP)

Dest IPv6 (Ciljni IP)

Velikost paketa

Časovna omejitev

Število

Rezultati tiskanja

Da

Ne

Izvedi

Da

Ne

Rezultati testa
dosegljivosti

Poslani paketi

Prejeti paketi

Odstotek izgube

Najkrajši RTT

Najdaljši RTT

Povprečni RTT

Poteka preverjanje
dosegljivosti

Da

Ne

SLWW

Meni Skrbništvo

31

background image

Tabela 2-13

Meni Jetdirect (Se nadaljuje)

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Osveži

Da

Ne

Hitrost povezave

Samodejno*

10T Polovično

10T Polno

100TX Polovično

100TX Polno

1000T Polno

32

Poglavje 2 Meniji na nadzorni plošči

SLWW