HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meni Splošne nastavitve

background image

Meni Splošne nastavitve

Za prikaz: Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov , nato izberite meni Skrbništvo in
Splošne nastavitve.

Elementi, ki so v spodnji tabeli označeni z zvezdico (*), so privzete tovarniške nastavitve.

Tabela 2-4

Meni Splošne nastavitve

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Nastavitve datuma/
ure

Oblika datuma/časa

Oblika datuma

DD/MMM/LLLL

MMM/DD/LLLL

LLLL/MMM/DD

Oblika časa

12 ur (dopoldne/
popoldne)

24 ur

Datum/čas

Datum

Mesec

Dan

Leto

S seznama izberite
vrednosti.

SLWW

Meni Skrbništvo

19

background image

Tabela 2-4

Meni Splošne nastavitve (Se nadaljuje)

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Čas

Ura

Minuta

AM/PM

S seznama izberite
vrednosti.

Časovni pas

S

seznama

izberite

časovni pas.

Prilagoditev na
poletni čas

Vklop*

Izklop

Nastavitve porabe
energije

Nastavitev časovnika
za mirovanje

Časovnik za
mirovanje/samodejni
izklop

Omogočeno*

Onemogočeno

Mirovanje/samodejni
izklop po

Če ste omogočili
časovnik za mirovanje/
samodejni izklop, vnesite
vrednost med 0 in 120
minut.

Privzeta vrednost:
30 minut

Dogodki za
prebujanje/
samodejni vklop

Vsi dogodki*

Omrežna vrata

Samo gumb za
napajanje

Kakovost tiskanja

Zaznava slike

Prilagodite pladenj
<X>

Natisni testno stran

Premik X1

Premik Y1

Premik X2

Premik Y2

–5.00 mm do 5.00 mm

Prilagajanje vrst
papirja

Izbirate lahko s seznama
vrst papirja, ki jih izdelek
podpira. Razpoložljive
možnosti so enake za
vsako vrsto papirja.

Način tiskanja

Izberite s seznama
načinov tiskanja.

Način obstojnosti

Normalno

Navzgor

Navzdol

Način vlažnosti

Normalno

Visoko

20

Poglavje 2 Meniji na nadzorni plošči

SLWW

background image

Tabela 2-4

Meni Splošne nastavitve (Se nadaljuje)

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Obnovi načine

Optimiziraj

Podrobne črte

Normalno*

Izmenično 1

Izmenično 2

Izmenično 3

Izklop

Obnovitev nastavitev
optimiziranja

Ločljivost

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

FastRes 1200*

ProRes 1200

REt

Izklop

Vklop*

Economode

Izklop*

Vklop

Gostota tonerja

Obseg:

1–5

Privzeto = 3

Tihi način

Izklop*

Vklop

Obnovitev ob zastoju

Samodejno*

Izklop

Vklop

Upravljanje
shranjenih opravil

Omejitev shrambe
hitrih kopiranj

1–100

Privzeto = 32

Časovna omejitev
zadržanih hitrih
kopiranj

Izklop*

1 ura

4 ure

1 dan

1 teden

Privzeto ime mape

SLWW

Meni Skrbništvo

21

background image

Tabela 2-4

Meni Splošne nastavitve (Se nadaljuje)

Prva raven

Druga raven

Tretja raven

Četrta raven

Vrednosti

Razvrsti shranjene
posle po

Ime opravila*

Datum

Obnovitev
tovarniških
nastavitev