HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Razporeditev nadzorne plošče

background image

Razporeditev nadzorne plošče

Z nadzorno ploščo pridobite informacije o napravi in stanju opravil ter konfigurirate napravo.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Številka

Gumb ali lučka

Funkcija

1

Zaslon nadzorne plošče

Prikazuje informacije o stanju, menije, informacije o pomoči in sporočila o
napakah.

2

Puščica navzgor

Za pomik na prejšnji element na seznamu ali povečanje vrednosti številskih
elementov

3

Gumb Pomoč

Nudi informacije o sporočilih na zaslonu nadzorne plošče.

4

Gumb

OK

Shrani izbrano vrednost za element

Izvede dejanje, ki je povezano z označenim elementom na zaslonu
nadzorne plošče

Če je mogoče, počisti stanje napake

5

Gumb Ustavi

Prekliče trenutno tiskalno opravilo in izbriše liste iz naprave.

6

Puščica Navzdol

Za pomik na naslednji element na seznamu ali zmanjšanje vrednosti številskih
elementov

7

Puščica nazaj

Vrne se za eno raven v drevesu menijev ali za en številski vnos

8

Gumb Domov

Za odpiranje in zapiranje menijev.

9

Lučka V pripravljenosti

Vklopljeno: Naprava je povezana in pripravljena na sprejem podatkov
za tiskanje.

Izklopljeno: Naprava ne more sprejemati podatkov, ker nima
vzpostavljene povezave (je začasno ustavljena) ali je naletela na napako.

Utripanje: Naprava bo prekinila povezavo. Naprava prekine obdelavo
trenutnega opravila in iz poti papirja odstrani vse aktivne liste.

10

Lučka Podatki

Vklopljeno: Naprava je že dobila podatke za tiskanje, vendar čaka na
vse podatke.

Izklopljeno: Naprava nima podatkov za tiskanje.

Utripanje: Naprava obdeluje ali tiska podatke.

12

Poglavje 2 Meniji na nadzorni plošči

SLWW

background image

Številka

Gumb ali lučka

Funkcija

11

Lučka Opozorilo

Vklopljeno: Naprava je naletela na težavo. Oglejte si zaslon nadzorne
plošče.

Izklopljeno: Naprava deluje brez napak.

Utripanje: Morali boste ukrepati. Oglejte si zaslon nadzorne plošče.

12

Gumb Mapa ali STAR

(Secure Transaction Access
Retrieval – Pridobivanje
varnega dostopa za prenos)

OPOMBA:

Te element ni na

voljo pri modelih M601.

Omogoča hiter dostop do menija Pridobi opravilo

13

Gumb Backspace

(Vračalka)

OPOMBA:

Te element ni na

voljo pri modelih M601.

Vrne vrednosti na privzete in zapre zaslon pomoči

14

Številčnica

OPOMBA:

Te element ni na

voljo pri modelih M601.

Za vnos številskih vrednosti

SLWW

Razporeditev nadzorne plošče

13