HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrolni seznam za odpravljanje težav

background image

Kontrolni seznam za odpravljanje težav

Tem korakom sledite, ko poskušate rešiti težavo z napravo.

1.

Preverite, ali je lučka pripravljenosti izdelka vklopljena. Če ni vklopljena nobena lučka, izvedite

te korake:

a. Preverite, ali so priključeni vsi napajalni kabli.

b. Preverite, ali je vklopljeno napajanje.

c.

Poskrbite, da električna napetost ustreza konfiguraciji napajanja naprave. (Za napetostne

zahteve si oglejte nalepko na hrbtnem delu naprave.) Če uporabljate razdelilnik in njegova

napetost ni v okviru specifikacij, napravo priključite neposredno na steno. Če je že

priključena na steno, poskusite z drugo vtičnico.

d. Če s temi ukrepi ne povrnete napajanja, pokličite HP-jevo službo za podporo uporabnikom.

2.

Preverite kable.

a. Preverite kabelsko povezavo med napravo in računalnikom ali omrežnimi vrati. Poskrbite, da

je povezava ustrezna.

b. Preverite, ali so kabli morda pokvarjeni in, če je mogoče, uporabite drug kabel.

c.

Preverite omrežno povezavo.

3.

Na nadzorni plošči bi moralo biti označeno stanje pripravljenosti. Če se prikaže sporočilo o

napaki, jo odpravite.

4.

Poskrbite, da uporabljeni papir ustreza specifikacijam.

5.

Natisnite konfiguracijsko stran. Če je naprava povezana v omrežje, se natisne tudi stran

tiskalnega strežnika HP Jetdirect.

a. Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov .

b. Odprite te menije:

Skrbništvo

Poročila

Konfiguracijske strani/strani stanja

Konfiguracijska stran

c.

Pritisnite gumb

OK

.

Če se stran ne natisne, preverite, ali je vsaj v enem pladnju papir.

Če se v izdelku zagozdi papir, zastoj papirja odpravite tako, da upoštevate navodila na

nadzorni plošči izdelka.

SLWW

Kontrolni seznam za odpravljanje težav

175

background image

6.

Če se konfiguracijska stran natisne, preverite naslednje:

a. Če se stran ne tiska pravilno, je vzrok težave v strojni opremi naprave. Obrnite se na HP-

jevo podporo uporabnikom.

b. Če se stran pravilno natisne, strojna oprema naprave deluje. Težava je nastala zaradi

računalnika, gonilnika tiskalnika ali programa.

7.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Windows: Kliknite Start, Nastavitve in nato Tiskalniki ali Tiskalniki in faksi. Dvokliknite

ime izdelka.

-ali-

Mac OS X: Odprite Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika) ali seznam

Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) in dvokliknite vrstico za izdelek.

8.

Preverite, ali ste namestili gonilnik tiskalnika za to napravo. V programu preverite, ali uporabljajte

gonilnik tiskalnika za to napravo. Gonilnik tiskalnika je na voljo na CD-ju, ki je priložen izdelku.

Gonilnik tiskalnika lahko prenesete tudi s tega spletnega mesta:

www.hp.com/support/

lj600Series

.

9.

Natisnite kratek dokument iz drugega programa, ki je prej deloval. Če je rešitev uspešna, je

težava nastala v programu, ki ga uporabljate. Če rešitev ni uspešna (dokument se ne natisne),

izvedite te korake:

a. Opravilo poskusite natisniti iz drugega računalnika, v katerem je nameščena programska

oprema izdelka.

b. Če ste napravo povezali v omrežje, napravo povežite s kablom USB neposredno na

računalnik. Napravo preusmerite na ustrezna vrata ali znova namestite programsko opremo,

pri čemer izberite novo vrsto povezave, ki jo uporabljate zdaj.