HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Slaba fizična povezava

background image

Slaba fizična povezava

1.

Preverite, ali je izdelek priključen na ustrezna omrežna vrata in z ustrezno dolgim kablom.

2.

Preverite, ali so kabli ustrezno pritrjeni.

3.

Oglejte si povezavo z omrežnimi vrati na hrbtni strani izdelka in preverite, ali svetita rumnorjava

lučka aktivnosti in zelena lučka stanja povezave.

4.

Če težave ne uspete odpraviti, poskusite z uporabo drugega kabla ali vrat v zvezdišču.