HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Print & Fax (Tiskanje in faksiranje), p

background image

Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu
Print & Fax (Tiskanje in faksiranje), potem ko izberete gonilnik

Odpravljanje težav s programsko opremo

Preverite, ali uporabljate operacijski sistem Mac OS X 10.5 ali novejšo različico.

Odpravljanje težav s strojno opremo

1.

Preverite, ali je izdelek vklopljen.

2.

Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen.

3.

Preverite, ali uporabljate ustrezen kabel USB visoke hitrosti.

4.

Preverite, ali se na verigi napaja preveč naprav USB. Z verige izključite vse naprave in priključite

kabel neposredno na vrata USB na računalniku.

5.

Preverite, ali sta verigi priključena več kot dva zvezdišča USB, ki nista vklopljena. Z verige

izključite vse naprave in nato priključite kabel neposredno na vrata USB na računalniku.

OPOMBA:

Tipkovnica iMac je zvezdišče USB, ki ni pod napetostjo.