HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika

background image

Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik
tiskalnika

Če ste kabel USB priključili, preden ste namestili programsko opremo, morda uporabljate splošen

gonilnik tiskalnika namesto gonilnika, ki je namenjen posebej za ta izdelek.

1.

Izbrišite splošni gonilnik tiskalnika.

2.

Znova namestite programsko opremo s CD-ja izdelka. Ne priključite USB kabla, dokler vas k temu

ne pozove program za namestitev programske opreme.

3.

Če je nameščenih več tiskalnikov, preverite, ali je na spustnem meniju Format For (Oblika

zapisa za) v pogovornem oknu Print (Natisni) izbran ustrezni tiskalnik.

212

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW