HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odpravljanje zastojev v dodatnem nabiralniku s 5 pladnji

background image

Odpravljanje zastojev v dodatnem nabiralniku s 5 pladnji

1.

Z izhodnih pladnjev odstranite papir.

2.

Odprite vrata za dostop do zastoja na zadnji

strani nabiralnika s 5 pladnji.

3.

Če je papir zagozden na vrhu nabiralnika s 5

pladnji, ga potegnite naravnost navzdol, da

ga odstranite.

SLWW

Odpravljanje zastojev

185

background image

4.

Če je papir zagozden na dnu nabiralnika s 5

pladnji, odprite zadnji izhodni pladenj in

papir potegnite naravnost navzgor, da ga

odstranite.

5.

Zaprite vrata za dostop do zastoja in zadnji

izhodni pladenj.

186

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW