HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstranjevanje zastojev iz dodatnega podajalnika ovojnic

background image

Odstranjevanje zastojev iz dodatnega podajalnika ovojnic

Ta postopek velja samo za zastoje pri uporabi dodatnega podajalnika za ovojnice.

1.

Odstranite ovojnice, ki so naložene v

dodatnem podajalniku ovojnic. Znižajte utež

ovojnice in dvignite podaljšek pladnja tako,

da bo zaprt.

2.

Primite obe strani dodatnega podajalnika

ovojnic in ga previdno izvlecite iz naprave.

3.

Počasi odstranite zagozdene ovojnice iz

izbirnega podajalnika ovojnic.

4.

Počasi odstranite zagozdene ovojnice iz

naprave.

SLWW

Odpravljanje zastojev

195

background image

5.

Znova namestite podajalnik ovojnic.

6.

Pritisnite gumb

OK

, da počistite sporočilo o

zastoju papirja.

7.

Če sporočila o zastoju s tem ne odpravite, je

ovojnica v napravi še vedno zagozdena.

Zastoj poiščite na drugem mestu.

8.

Ovojnice znova naložite in spodnje ovojnice

potisnite malo bolj naprej kot zgornje.