HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spremenite nastavitev obnovitve po zastoju

background image

Spremenite nastavitev obnovitve po zastoju

Ta naprava ima funkcijo obnovitve ob zastoju, ki znova natisne zagozdene strani. Na voljo so te

možnosti:

Samodejno – naprava poskusi znova natisniti zagozdene liste, ko ima na voljo dovolj

pomnilnika. To je privzeta nastavitev.

Izklop – naprava ne poskusi znova natisniti zagozdenih listov. Ker se pomnilnik ne uporablja za

shranjevanje najnovejših strani, je delovanje optimalno.

OPOMBA:

Če ob uporabi te možnost napravi zmanjka papirja, opravilo pa se tiska na obe

strani, se nekatere strani lahko izgubijo.

Vklop – naprava vedno še enkrat natisne zagozdene liste. Dodeli se dodaten pomnilnik za

shranjevanje zadnjih nekaj natisnjenih strani. To lahko zniža splošno učinkovitost.

1.

Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite te menije:

Skrbništvo

Splošne nastavitve

Obnovitev ob zastoju

3.

Izberite ustrezno nastavitev in pritisnite gumb

OK

.

198

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW