HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Sporočila nadzorne plošče

background image

Sporočila nadzorne plošče

Naprava na nadzorni plošči prikazuje podrobna sporočila. Ko se na nadzorni plošči prikaže

sporočilo, odpravite težavo, tako da sledite navodilom na zaslonu. Če naprava prikaže sporočilo

»Error« (Napaka) ali »Attention« (Pozor), ne prikaže pa korakov za odpravljanje težave, napravo

izklopite in ponovno vklopite. Če se težave pogosto pojavljajo, se obrnite na HP-jevo podporo.

Če želite dodatne informacije o različnih temah, pritisnite gumb za pomoč .

178

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW