HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vrste sporočil nadzorne plošče

background image

Vrste sporočil nadzorne plošče

Stanje naprave in težave z njo opisujejo štiri vrste sporočil na nadzorni plošči.

Vrsta sporočila

Opis

Sporočila o stanju

Sporočila o stanju odražajo trenutno stanje naprave. Obveščajo vas o normalnem delovanju
naprave in jih ni treba počistiti. Spremenijo se, ko se spremeni stanje naprave. Ko je naprava
pripravljena, nezasedena in nima nobenih opozoril, prikazuje sporočilo Pripravljen.

Opozorila

Opozorila vas obveščajo o napakah podatkov in tiskanja. Ta sporočila se ponavadi spreminjajo
glede na Pripravljen ali sporočila o stanju in ostanejo na zaslonu, dokler ne pritisnete gumba

OK

.

Nekatera opozorilna sporočila je mogoče počistiti. Če je meni Opozorila, ki jih je mogoče
izbrisati
v meniju Nastavitve zaslona nastavljen na možnost Opravilo, se ta sporočila
počistijo pri naslednjem tiskalnem opravilu.

Sporočila o napakah

Sporočila o napakah obveščajo, da je potrebno dejanje, kot je na primer dodajanje papirja ali
odstranitev zagozdenega papirja.

Za nekatera sporočila o napakah je mogoče nastaviti samodejno nadaljevanje. Če je meni
Dogodki, ki se nadaljujejo v meniju Nastavitve zaslona nastavljen na Samodejno
nadaljevanje
, bo naprava po desetih sekundah prikaza takšnega sporočila samodejno
nadaljevala običajno delovanje.

OPOMBA:

Če med desetsekundnim obdobjem sporočila o napaki s samodejnim nadaljevanjem

pritisnete kateri koli gumb, preglasite funkcijo samodejnega nadaljevanja in prednost ima funkcija
pritisnjenega gumba. Primer: s pritiskom gumba Ustavi začasno ustavite tiskanje in na voljo bo
možnost prekinitve tiskalnega opravila.

Sporočila o kritičnih
napakah

Sporočila o kritičnih napakah vas obveščajo o okvarah naprave. Nekatera od teh sporočil lahko
počistite tako, da napravo izklopite in znova vklopite. Nastavitev Samodejno nadaljevanje za
ta sporočila ne velja. Če kritične napake ne uspete odpraviti, je potrebno popravilo.