HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nastavitev obojestranske poravnave

background image

Nastavitev obojestranske poravnave

Pri obojestransko natisnjenih dokumentih, na primer pri brošurah, pred tiskanjem nastavite registracijo

za pladenj, tako da zagotovite, da sta sprednja in zadnja stran poravnani.

1.

Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite te menije:

a. Skrbništvo

b. Splošne nastavitve

SLWW

Dodatna opravila tiskanja v operacijskem sistemu Windows

145

background image

c.

Kakovost tiskanja

d. Zaznava slike

e. Prilagodite pladenj <X>

3.

Izberite možnost Natisni testno stran in pritisnite gumb

OK

.

4.

Sledite navodilom na preizkusni strani, da dokončate nastavitve.

146

Poglavje 8 Opravila tiskanja

SLWW