HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tiskanje v nabiralnik s 5 pladnji

background image

Tiskanje v nabiralnik s 5 pladnji

Dodatni nabiralnik s 5 pladnji je opremljen s petimi izhodnimi pladnji, ki jih lahko na nadzorni plošči

konfigurirate tako, da na različne načine razvrščajo tiskalna opravila.

1.

Pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite spodnje menije:

Skrbništvo

Nastavitve nabiralnika Multi-Bin

Način delovanja

3.

Pritiskajte puščico za navzdol , da označite, kako naj nabiralnik s 5 pladnji zlaga opravila::

Nabiralnik

Vsak pladenj je dodeljen uporabniku ali skupini uporabnikov. To je privzeta nastavitev.

Stacker
(Zlagalnik)

Naprava uporabi vse pladnje za zlaganje kopij opravil. Opravila so najprej poslana v spodnji
pladenj, nato v naslednji višji in tako naprej. Ko so vsi pladnji polni, se naprava ustavi.

SLWW

Izbira izhodnega pladnja

93

background image

Ločevalec
poslov

Vsako tiskalno opravilo je poslano na drug pladenj. Opravila so poslana na prazen pladenj,
najprej v zgornji in nato navzdol proti spodnjemu.

Zbiralnik

Naprava razporedi kopije enega tiskalnega opravila na ločene pladnje.

4.

Pritisnite gumb

OK

, da izberete možnost.

94

Poglavje 6 Papir in tiskalni mediji

SLWW