HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfiguracija pladnjev

background image

Konfiguracija pladnjev

Naprava vas samodejno pozove, da za pladenj konfigurirate vrsto in velikost medija v teh primerih:

kadar v pladenj naložite papir;

ko v tiskalniškem gonilniku ali programski opremi izberete, da želite za tiskalno opravilo

uporabljati določen pladenj ali vrsto papirja, pladenj pa ni nastavljen za nastavitve opravila

tiskanja.

OPOMBA:

Sporočilo se ne prikaže, če tiskate s pladnja 1 in je ta nastavljen za velikost papirja

Poljubna velikost in vrsto papirja Poljubna vrsta. Če v tem primeru za opravilo tiskanja ni

določen pladenj, izdelek tiska s pladnja 1, tudi če nastavitvi velikosti in vrste papirja opravila tiskanja

ne ustrezata papirju, naloženem na pladnju 1.